เลขที่ 45 /2554 ประกาศจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมโรงพละศึกษา 1,000 ที่นั่ง ณ สนามกีฬา อบจ.ครั้งที่ 2 อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 11.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1208 ท่าน