รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ทม.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี/ทม.มาบตาพุด จ.ระยอง/ อบต.ช่องแคลบ อ.พบพระ จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2951 ท่าน