งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประจำปี 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2552 เวลา 12.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1248 ท่าน