โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างความสามัคคี ทำความดีแผ่นดิน จังหวัดตาก (ณ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา) ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๗.๑/๕๑๒๖ ลว.๒๓ มี.ค.๕๔ )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 09.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1585 ท่าน