ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2554 เวลา 10.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1255 ท่าน