ประกาศรับสมัครพนักงานองค์กรปกครองท้องเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 

1. อบต.ตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมล
2. ทต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินทธุ์
3. ทต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
4.ทต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
5. ทม.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 09.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1679 ท่าน