ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) ทต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 09.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1472 ท่าน