ประกาศสอบราคจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E4 /2554 ทน.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2554 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1625 ท่าน