รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ทต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2554 เวลา 10.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1950 ท่าน