โครงการสมานฉันท์ สร้างความสามัคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ณ บ้านสันป่าป๋วย ม.5 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2554 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1298 ท่าน