ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จัดจ้าง 6 โครงการ อบจ. ตาก (เลขที่ 52 -57 ลว. 18/04/2554)  
เลขที่ 52/2554 ครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมอุปกรณ์
เลขที่ 53/2554 จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ
เลขที่ 54 /2554 จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำเย็น
เลขที่ 55/2554 จ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำบ้านเด่นไม้ซุง
เลขที่ 56 /2554 จ้างเหมาขุดหินและปรับแต่งสระเก็บกั
เลขที่ 57/2554 จ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำวัง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2554 เวลา 11.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1310 ท่าน