ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2552 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1125 ท่าน