ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้สูงขึัน (จำนวน 7 อปท.)  
 

1. ทต.จันดี  จ.นครศรีธรรมราช
2.ทต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
3.อบต.ลำเหย  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
4.อบต. หนองดินแดง อ.นครปฐม  จ.นครปฐม
5.อบต.ตาก้อง  อ.เมือง จ.นครปฐาม
6.อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
7.อบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2554 เวลา 12.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2392 ท่าน