ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2552 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1077 ท่าน