มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม และวันที่ 21 เมษายน 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2552 เวลา 09.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1180 ท่าน