ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. ทต.วังเจ้า อ.วังเจ้ง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2554 เวลา 16.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1698 ท่าน