รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งผู้บริหาร (จำนวน 10 อปท.)  
 

1.อบต.ซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2.อบต.เมืองใหม่ อ.ราชนสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
3.อบต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
4.อบต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
5.ทต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
6.อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
7.คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง
8.อบต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
9.อบต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
10.อบต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 10.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2298 ท่าน