รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งผู้บริหาร (จำนวน 10 อปท.)  
 

อบต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง
อบต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อบต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ทต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทรบุรี
ทต.ทราบขาว อ.สอยดาว จ.จันทรบุรี
อบต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
อบต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
อบต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
อบต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อบต.บางขุนไทย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2506 ท่าน