รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งผู้บริหาร (จำนวน 10 อปท.)  
 

อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
อบต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
อบต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
อบต.ท่าทองคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
อบต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
อบต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อบต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี
อบต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อบต.คลองบานโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
อบต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 11.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2601 ท่าน