รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งผู้บริหาร (จำนวน 5 อปท.)  
 

ทต.มัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ทต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
อบต.พรหมมณี อ.เมือ ง จ.นครนายก

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 11.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2754 ท่าน