ประชาสัมพันธ์ช่องการการแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2554 เวลา 10.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1795 ท่าน