ประกาศคัดเลือกพนักงาน อปท.เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทต.ทับกวาง ทต.ทราบขาว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1329 ท่าน