รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ทน.เชียงราย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 14.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3491 ท่าน