รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2554 เวลา 10.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1278 ท่าน