รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (จำนวน 6 อปท. ทั่วประเทศไทย)  
 

จำนวน 6 อปท.
1.ทต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
2. ทต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
3. อบจ.นครศรีธรรมราช
4. อบต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (เพิ่มเติม)
5. ทต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
6.ทต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2554 เวลา 15.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2859 ท่าน