ประกาศสอบราคาจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก (9 ก.ค.52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2552 เวลา 08.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1262 ท่าน