(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ที่ เอกสารเลขที่ 59 -61  
 

1.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเปตองและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (59/2554)
2.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีใากลางแจ้าง (60/2554)
3. จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหลังคาอัฒจันทร์ (61/2554)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2554 เวลา 09.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1037 ท่าน