(อบต.น้ำรึม อ.เมืองตาก) ประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดซื้อ /จัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2554 เวลา 10.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1486 ท่าน