(อบต.พบพระ อ.เมืองตาก) ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ  
 

อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านใหม่สายรุ้ง
2. โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.2 บ้านพบพระกลาง
3. โครงการขยายเขตประปา ม.3 ล้านพบพระใต้
4. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ม.4 บ้านห้วยน้ำนัก
  
** สามารถขอทราบรายละเอียดได้โดยตรงที่ อบต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทร 0-5556-9193 (www.phopphra.org)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2554 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1952 ท่าน