(อบต.น้ำรึม) ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ E2/2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2554 เวลา 10.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1011 ท่าน