(อบจ.ตาก) เลขที่ 63/2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 แห่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2554 เวลา 11.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1816 ท่าน