(ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ จำนวน 10 โครงการ  
 

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณฝายน้ำล้น ม.1
2.โครงการลงลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย)
3.โครงการขยายถนน คสล. ม.1
4. โครงการขยายถนน คสล. ม.7
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็กย่านชุมชน ชุมชนที่ 5 ม.3
6. โครงการก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเหล็กย่านชุมชน ชุมชนที่4 ม.3
7. โครงการก่อสร้างวงเวียนพร้อมปรับภูมิทัศน์ ชุมชนที่ 4 ม. 3
8. โครงการก่อสร้างฝายแบ่งปันน้ำ ชุมชนที่ 4 ม. 3
9.โครงการขยายถนน คสล. ชุมชนที่ 3 ม. 2
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ชุมชนที่ 1 ม.1

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2554 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1467 ท่าน