องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 2 - 3 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2552 เวลา 08.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1361 ท่าน