รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก (จำนวน 9 แห่ง)  
 

1. อบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
2.อบต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
3. อบจ.บึงกาฬ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4. อบต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
5. อบต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
6.อบต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
7.อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
8. อบต.แม่กุ  อ.แม่สอด จ.ตาก
9.ทม.เมืองมาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2554 เวลา 14.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4165 ท่าน