ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้น (จำนวน 7 แห่ง)  
 

1. อบต.เขาทอง อ.พยุหะครีรี จ.นครสวรรค์
2 อบต.แม่สลองนอก อ.แม่่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
3. อบต.กระเดียด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
4. ทต. พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5. ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
6. ทต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
7. ทต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2554 เวลา 09.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2004 ท่าน