อบต.น้ำรึม ดำเนินการสอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดแนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2552 เวลา 09.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4371 ท่าน