ทม.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนง.เทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารฯ ตำแหน่ง ผอ.การกองสวัสดิฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2552 เวลา 13.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1499 ท่าน