(อบจ.ตาก) ประกาศการขายทอดตลอดพัสดุสิ้นเปลือง เลขที่ 65/2554 29 มิ.ย. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2554 เวลา 15.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1800 ท่าน