(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ที่นั่ง 7 ที่นั่ง เลขที่ 67/2554 4 ก.ค. 54  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2554 เวลา 13.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1557 ท่าน