โครงการแลกเปลี่นนักเรียนพื้นที่สูงระหว่างนักเรียนเทศบาลกับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2552 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1029 ท่าน