การอบรมชี้แจงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2552 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 5090 ท่าน