อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E18/2554 ลงวันที่ 14 ก.ค. 54 จำนวน 1โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2554 เวลา 11.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1253 ท่าน