ประกาศสอบราคาจ้าง อปท.จ.ตาก จำนวน 5 โครงการ  
 

ทต.ทุ่งกระเชาะ จำนวน 1 โครงการ
ทต.พบพระ  จำนวน  1  โครงการ  
ทต.ทุ่งกระเชาะ จำนวน  1 โครงการ
ทต.แม่จัน  จำนวน 1 โครงการ
อบต.วังหมัน  จำนวน 1 โครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 11.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1451 ท่าน