อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหามาก่อสร้าง เลขที่ 68-69/2554 จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ค. 2554 เวลา 14.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1246 ท่าน