แบบฟอร์มการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2554 เวลา 09.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2450 ท่าน