(ทม.เมืองตาก) ประกาศสอบราคจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. และประกาศจัดซืือหนังสือห้องสมุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2554 เวลา 10.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1221 ท่าน