(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้าง 71/2554 สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2554 เวลา 09.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1413 ท่าน