รายงานความเคลื่อนไหวการพิจารณาอนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2552 เวลา 09.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1614 ท่าน