(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) E 20/2554 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2554 เวลา 11.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1709 ท่าน