(อบต.หนองบัวใต้) ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมภาพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2554 เวลา 11.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2739 ท่าน